Vysoký důraz je kladen na prokázání síly a funkčnosti daných závěrů v subjektivním i objektivním světě. Nejedná se tedy jen o teoretickou filozofii, ale o funkční co nejvíce pravdě odpovídající model veškerých zákonitostí vesmíru, planet, života, vědomí a vztahů ve společnosti, který je dlouhodobě aktivně prověřován a porovnáván s realitou.

Naše semináře a kurzy vám dají výbornou sadu vědomostí, postupů a návodů, se kterými lze zkvalitnit a zefektivnit život jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém měřítku. Tento systém vysvětluje příčiny nemocí, problémů ve společnosti a špatných pocitových stavů a zároveň nabízí i východisko z těchto problémů. Díky pochopení základních univerzálních pravd, ze kterých je Dialektika ESET složena, je pak možné velmi efektivně přetransformovat svůj život ve významné seberozvíjející období, ve kterém přestanete pouze existovat a začnete skutečně žít.

Pochopení zákonitostí světa vám pomůže orientovat se v životě a realitě a kráčet tak svým životem lehce a s nadhledem. Na začátku cesta není snadná, ale s každým přibývajícím pochopením se otevírají další a další životní možnosti. Se vzrůstajícím pochopením základních principů se razantně zesiluje mimosmyslové vnímání a posiluje se svoboda jednotlivce. Výsledkem správného snažení v rámci Dialektiky ESET je probuzení kvalitnějšího vědomí, které je již nezávislé na samotném fyzickém těle a na jeho momentálním chemickém rozpoložení. Nastává tak tedy stav svobody, síly a klidu, kdy realita přestává být tíživou a začíná se měnit v příjemný prostor k vlastnímu sebeprojevu a k posilování pocitů z našeho nitra. Samotný název nauky v sobě ukrývá vytoužený ideální stav bytí, tedy Efektivní Sebevjem Energetického Těla bytosti.